Theo như yêu cầu của rất nhiều bạn thì mình sẽ tiếp tục phá đảo phần 3 của trò chơi Lửa Nước. Phần 3 có 36 level, nhiều hơn 4 level so với phần 1 nhưng ít hơn 4 level so với phần 2. Chủ đề của phần 3 là Ice, băng. Các cơ chế mới đều dựa trên chủ đề này.

Web chơi game:

➡️Các phần Lửa Nước tụi mình đã phá đảo:

Nhạc trong video:
– Fireboy and Watergirl OST

#fireboyandwatergirl #pondgaming #pond