00:06 – Level 1 I 27:26 – Level 20
01:39 – Level 2 I 29:54 – Level 21
02:55 – Level 3 I 31:11 – Level 22
04:01 – Level 4 I 33:00 – Level 23
05:07 – Level 5 I 35:05 – Level 24
05:52 – Level 6 I 36:29 – Level 25
06:41 – Level 7 I 38:44 – Level 26
08:05 – Level 8 I 38:44 – Level 27
09:29 – Level 9 I 39:55 – Level 28
10:42 – Level 10 I 40:45 – Level 29
11:56 – Level 11 I 42:33 – Level 30
12:51 – Level 12 I 44:07 – Level 31
13:54 – Level 13 I 46:05 – Level 32
17:33 – Level 14 I 48:24 – Level 33
17:34 – Level 15 I 50:57 – Level 34
19:06 – Level 16 I 53:10 – Level 35
21:23 – Level 17 I 53:51 – Level 36
23:14 – Level 18 I 55:55 – Level 37
26:01 – Level 19